Klachtenregistratie

Heeft u een klacht over KOMO huisvuilzakken?

U kunt hier uw klachtenformulier invullen:

klacht indienen